VeraPro

Får Din Husläkarmottagning korrekt ersättning från SLL för utförda insatser?


Vera Pro tar över analyserna där Puls 3 slutar, dvs fr.o.m. GVR-filen*.
Förutom att leverera GVR-filen till SLL så gör Vera Pro detsamma som SLL förväntas göra med det levererade dataunderlaget, dvs en kartläggning av alla kassa-, kontakt-, KVÅ- och diagnoskodningar samt prissättning och beräknande av den ersättning vi är berättigade till.
Felaktiga registreringar påvisas.
Omfattande stöddokument för att förstå hur kassakodningarna skall utföras.

Du har full kontroll över det dataunderlag som levereras till SLL och vilken ersättning detta skall ge. Eventuella avvikelser är lätta att spåra.
Årligen hjälper vi olika husläkarmottagningar i SLL att bevisa sin rätt till ersättning som av olika skäl inte ersatts av SLL.

VERA Pro-familjen är fortfarande under tillväxt. VERA Pro är huvudprogrammet med de tillhörande hjälpprogrammen 'theSplit' samt 'CPris' .* GVR-fil :: Den datafil som går iväg till SLL med alla våra Kassa- och Kontakt-, KVÅ- och Diagnoskodningar.