Puls3

Puls3 - komplett detaljanalys av gjorda kassa-, kontakt- och KVÅ-registreringar fördelade per vårdgivare eller per kassaenhet.
Analys av missade kvitton liksom förekomst av felaktig matchning mellan kvitto - kontaktregistrering.
Med Puls3 kan felregistreringar till fullo elimineras.

En vanlig mottagning hittar inkompletta kassa-kontakt-registreringar för 1.000-4.000:- per dag med hjälp av Puls3.
Detta ger stora belopp på årsbasis (220 dagar x 2.000:- = 440 tKr).