Snabblänkar


 1. Program

  Med programsviten Puls3 - Vera Pro - ASK kan hela ersättningsvägen analyseras avseende besöksrelaterad SLL-ersättning med start vid kontaktregistrering och kassaslagning via GVR-fil och slutligen analys av SLL's avstämningsfiler gentemot det egna insända underlaget.

  Puls3 - komplett detaljanalys av gjorda kassa-, kontakt- och KVÅ-registreringar fördelade per vårdgivare eller per kassaenhet. Analys av missade kvitton liksom förekomst av felaktig matchning mellan kvitto - kontaktregistrering. Med Puls3 blir felregistreringar ett minne blott.

  Vera Pro - Tar över analyserna där Puls3 slutar, dvs i o m GVR-filen (=levererat journalunderlag till SLL). Förutom att leverera GVR-filen till SLL så gör Vera Pro detsamma som SLL förväntas göra med det levererade dataunderlaget. Du har full kontroll över det dataunderlag som levereras till SLL och vilken ersättning detta skall ge. Eventuella avvikelser är lätta att spåra.

  ASK - Tolkar Avstämningsfunktionens innehåll och information samt jämför Avstämningsfunktionen med det egna kassa- och kontaktunderlaget. Alla avvikelser synliggörs och förklaras.  Schematiskt hur de tre programmen Puls3, Vera Pro och ASK täcker upp hela den besöksrelaterade ersättningskedjan.


  QCweb - Portal till alla de länkar eller program som behövs för att följa upp kvalitetsparametrar i Husläkarverksamheten.

  JoX - Journalprogram för psykosocial verksamhet. Journal, remisshantering, skattningar, statistik, kassa mm mm.

 2. Uppdatering

  Här kan Du uppdatera programversioner eller delar av programmet (styrtabeller, prisfiler mm).
  För att uppdatera Dina program måste Du ha inloggningsuppgifter. Välj 'Uppdatering' från menyn upptill.
 3. Om Du är oklar över Din ersättning från SLL

  Varje år gör vi ett stort antal analyser av till SLL insända kassa/besöks-uppgifter
  och ställer dessa i relation till gällande registreringsrutiner och tidigare gjorda registreringar.
  Detta leder alltid till att oklarheter utredes och att eventuella ersättningsmissar åtgärdas
  alt att interna registreringsrutiner justeras för att ge korrekt ersättning från SLL.