Aktuella
snabblänkar::


Besöksrelaterad ersättning, KVÅ-kodning, kombikakod, kassaenhet, Taxa , Besökstyp, Kontaktregistrering, Diagnoskod...

Känns begreppen igen?

Dessa moment måste kodas och kombineras rätt för att ge ersättning från SLL.D Risken för att kodningen inte blir korrekt är överhängande och ofta upptäcker vi detta och kan korrigera. Men många felkodningar slinker igenom och vi upptäcker dem inte. Och returfiler samt avstämningsfunktionen är inte alltid lätta att hitta rätt i.

Dessa problemområden åtgärdas med program från Medical Pro Systems AB.
Börja med att se programöversikten